Пеньоар

pen, you are

виновен
изцапан е ръбът на сутринта
треперят в пет часа конци(ците)
you are
сричките, обелени на масата
хладно мляко в десет грама бяс
you are
този материал без кройка, тази
кожа звярова,

този хляб, разпръснат на трохи

pain

you are