Корем

Това, което беше къща, е сега вода,

наситила тъкàната мъгла на мускула.

След всеки мокър спазъм се завръща

хладнотата. Аз изтичам

през думите, които ме пропускат.