Колело

Плътна тъмнина. Внезапно

изгревът пронизва с ярки спици

тихата пътека на нощта.

Погледът потегля наобратно,

яхнал точковидните тела

на птиците.