logbook matrescence

навън

меандри от сугращица

мъгла

косата ми ( е тъмни, дълги корени)

корените на корема ми

корени на бронхите и дъх

едно, две, ритъма броя

дишаш ли (в три сутринта)

дълга е (косата ми) (нощта)

войниците по кожата

косъмчета, топъл мъх

и страх,

и ти, трошичке

малка, малък, омалява

(ръката ми) (захапката) и птиците

крещят

навеждам се, закачам се

закачам кичури по тънките ти пръсти

тъмни дълги

пренасям те

от тук до там във тъмното

навън

мъгла като коприва

снегът е тежък, сив

лицето ми разтяга се

и стягам, тяга (течна)

(силна) е нощта ръката ми

часовникът виси на криво

чакам

права (крива) съм,

слухтя за срива на тъгата си

(мъгла)

началото е

всяка нощ начало

всяка нощ си ти, свещено тяло

(гъба)

метроном, попиваш

времето, което е изтинало

натяга в три инстинкт,

мъгла и киша, тихо

спиш