Малка нощна деконструкция

Една.

Е, на.

На̀ ти.

И ти?

Ти ли?

Още сила?

Си ли?

И не си ли?

Си ла сол.

Ла си до.

Музика в sous-sol.

Годо.

Ти, soul.

Една.

Е, да.