Мед

Избродих различни площадки,

не намерих с кого да играя.

Неначената, тъмната сладост

е издула кръвта ми до крайност.

Вероятно приличам на ято

подивели пчели. Завъртяна

като суфи във пумпален транс

край оста на жужащо очакване,

изсмуквам, изсмуквам

пространството.