Съм сън циферблата

Аз съм онази частичка,

която се изтръгва от окото ти,

Стрелката на сърце-часовник,

несверен с останалото време.

Аз съм онова неуморно животно,

което дращи бъчвата на злото

и на пълни глътки го поема,

и набъбва, и във ауфтакт

от окото ти изтича.