Създавам мъжки поглед

Създавам мъжки поглед.

Рахманинов, разгрявка,

три лъжици мед в кафето

и стените се разпадат.

Създавам мъжки поглед.

В жилите на стаята:

мазол, врата и край

на тази свян,  на тази

(с тебе вече не играя).

Създавам мъжки поглед.

Болезнено пропукване

на пода. Остри думи,

заседнали в брадата.

Създавам мъжки поглед,

пронизващ наобратно,

Зеница на стрелата,

окуляр и пистолет.

Създавам мъжки поглед.

Въже от груби гласни.

Студ в гърдите, поглед

към дъното. Утеха.