Кръстоносен поход

В колелото, въртящо сърцето ѝ,

една спица – всъщност най-здравата –

все застава в лежаща позиция.