Края на жегата

Вятърът във края на септември –

пееща и радостна чистачка –

с кафе в ръка мете разсеяно

пукащите от презрялост кестени.

Праха на летните усещания

ще изкълват привечер

изнервени от жега гарвани.

И някъде към пет следобед,

след работно време, в сенките

ще проблесне есента и този път,

този път със сигурност и ще остане.