Оцветяване

Като мъничка, наситена капка мастило се разпространяваш в изтънената от пране тъкан на личността ми.

Когато течността ти покрие всички мръснобели нишки, новият цвят ще се нарича майка.