Радвам се, че съм жена, заради възможността да знам, че няма никаква причина да се радвам да бъда жена.