Това, което имам, е Бог

Или кой друг ще ме обича

с потни контури на устните,

локви от мляко по блузата,

вадички кръв по бедрата?