единственият възможен път към вечността минава през огромно, прогизнало със сълзи поле от тотална слабост