Ушиването на действителността

Развявам се –

нишка, която не може да влезе в иглата.

Ухото ѝ – блясък в шевицата, чака

да стане карфица.