Тъмна луна

Точно това езеро тъмна луна

замервам с блестяща монета надежда,

и чувам как пуква о̀ дъното

като череп по гладка повърхност

от сънища.