Тишина

Напредвай, моя нежна тишина

по тежките маршрути на живота ми,

придвижвай ме по необработеното

нервно напрежение и по

скалите и боботещите

водопади от налягане,

хриптяща лава, възклицанията,

по горящи в гърлото ми изречения.

Напредвай. Завладявай цялото,

като епоха марширувай,

ти – прозрачната, ти –

животворната тъга на тялото,

моя нежна тишина.

Напредвай в онова пространство,

където ще ме промениш.