Машина

Пускаш монетата плахо

и чакаш.

Често изскача милувка,

понякога удар в плътта,

бонбон или течен памук –

капчица мед по краката ти.

Понякога просто оставаш

сред панаирната врява

с ръка, пълна със тишина.

Какво правиш?

Чакаш наградата,

която била е в играта.