↔️

Опипвам плахо нови входове към тялото,

облизвам процепите, разширявам раните,

мембраните огъват се на натиск,

поддават като огледални образи,

намръщени от хвърления камък.

От другата страна за миг просветва някой;

някой, който никога не е излязъл.