Движение

Тя е обичала своята права,
своя застинал на задна предавка маршрут,
започващ с онова дясно място,
вдясно поток и насрещно живот.
(Какво прави ти там през цялото време?
Сънувах, че съм сляп пасажер.)

Нима е случайно, че се срещаме
затворени още в багажника,

дълго след катастрофата?