Сестра

Там, където ни боли,

било домът ни, или

ще бъде временно пространство

за още малко

от забранените игри.

Момиче,

солено от праха на изгрева,

сега и двете сме се скрили

точно там, където

всъщност трябваше да сме сами.

Там, където ни боли,

но капе буйна радост.

Там сме онези двете, дето

в тъмното се хилят.