Нима някога, някой си, в някоя точка

на тази смирена планета,

наистина търсил е щастие?