Кипяща като чайник –

красотата на

познатите неща.

Но огънят не се запалва

сам.