Стон

Рядко електричество,

което се надбягва с теб

и се спъва в хоризонта.

Искра от недоволство –

идва буря, плаши те,

а после свършва

съвсем безшумно всичко.