Дъждът размива

всички силни намерения.

Без дисциплината на сушата.