Дълбая сред пръстта

до unravel и захлупва ме

гората.

Ravel ме придружава

по стъпките обратно.