Градинарка

Крия се сред мрака под лалетата,

където въздухът подува влагата.

Земята суха е, прокапват само

отблясъци от нещо си,

но може би от друго нещо.

И моето смутено пръстче трепва,

пробило път към мрака,

към мокрото и лепкавото.