Картография

Сгъната на две хармония

под топла и мъглива тежест.

Дишам като в стара книга.

Облаци покриват хоризонта.