В часа на синята мъгла

котките скучаят. В тишината

диша нова, уморена мекота.

И ноктите се сгъват в лапичките.