Не ме води към съблазняването

защото който съблазнява,

е забравил да забравя.