речник

“ прекалено“ (измерено в гр., кг. или в единици радост)

  1. задоволяващо количество
  2. тъкмо достатъчно
  3. етим. калèна на толкова много, че иска още