е автобус,

който пренася безумни неща

от подсъзнанието към реалността.