Погледът отгоре

(твоят личен птичи поглед)

не съдържа нищо,

освен летежа ти надолу.