излюпи се в полето

от илюзии

сляп за другото

пълзиш

напред, но

докъдето можеш

периферния ти поглед

се опира на небето

литваш

и крилата светят

нито падаш

нито мислиш

да се приземяваш