Голяма нощна музика

Сънувам те с отворени очи.

Луната капва в ирисите,

а зениците – разделени

на прозорец/огледало.

На изгрев страховете лаят –

кучета, събудени в нощта.

Сънувам, че си мое тяло,

сън в сън и мираж сред зрение.

Чуваш ли онази музика

на разцъфващи цветя?

Ти сънуваш, че сънувам.

Върху нея,

през очите ти, съм излетяла.