Богове, все пак

Проектираме там на стената

пожара на нашите грешки.

И смеем се, пием и скачаме

в него, и падаме тежко.

Замаяни, в плен на телата,

захранваме с раните танца си

под който омеква земята

и става гигантска възглавница.

На нея ще спят ветровете,

които прекършиха силите,

които разбиха заветите

и скъсаха златните жилки.

Без тях ще горим в тъмнината,

в разкошното, буйно безумие.

Без връзка назад към земята.

Богове във небето от думи.