Дъга

От слънцето прозорецът се счупи,

поряза ме парчето светлина.

Прозрачната вълна, дъха на случая,

мигът на тихото – какво откритие!

Прокапва капка дъжд по слабините.