фрагментирана

целува хладната уста

на себепознанието

и казва: стига пясък,

дай ми планина.

а другата: неясна

и пясъчна – такава

смъртта не те позна,

да те разрушава

няма как