Страх I

Свободата ти – по-тясна от затвора,

потенцията – по-приятна от усилието.

Обичаш само сянката си в хората.

Несбъднатото време ти отива.

Но бъдещето щом се ококори,

отиваш си, безсилен си отиваш.