Бурята разбърка часовете,

но ето че нареждат се отново.

И ето че е слънчев, тих следобед,

и картите в ръцете ми просветват.

Два аса, за да построя основата,

два аса и триумфа на валетата.