Присъствие

Безмълвна е реката, диша само,

продължава. На брега застанала,

сред многото си думи, затаявам

дъх и чакам да заглъхне врявата.

Течението е повлякло само тялото.