Рисувам Бог. Да, никой

досега не знае как изглежда.

Когато го завърша, ще узнаят.