Ако се стопят въпросите,

ще прелее реката

на отговорите.