Колкото повече се разглобяваш,

толкова по-необятно става –

пространството със теб се бори.

Ти винаги оставаш

вън от обзор.

Нели Станева