Човеко.

Не мисля, че си повече

от правото си да споделяш наблюдения.