Женско царство

От костите на Лазар си изваяна

и всеки ден изправяш се и казваш

“Защо съм всъщност жива сред умрелите?”