Ти стана баща

на тяло от болка.

Аз-тъмна врата

към простор

без създател,

към детската ти

свобода.