Накриво ли виси

непочистената карта на прозореца?

Не различавам хората.

Клепачите ми плътно са затворени.

Вратата е

във центъра на тялото,

морето само с поглед я отваря.

Сърцето приютява

само кораби.