пътуването

се римува

със „тъгувам“

и да тръгна

ще ми струва

не душата

а невъзможността

да се завърна