Езикът / хормонът ЕЗИК

взаимодействие с другите

все още – поле на изследвания

от вчера до утре се търси къде

се загуби и къде, всъщност, се

намира когато е тук

протоколът.

Езикът е толкова biased.